Trivselregler

Lite struktur skapar trygghet

Alla ska känna sig välkomna på aktiviteter

Policy

Senaste uppdateringen: 2014-06-23

Med en öppen och välkomnande kultur skapar vi förutsättningar för människor att träffa nya vänner och bekanta. Vi vill skapa en kontrast gentemot dejtingsajterna genom att värna om en atmosfär där vi undviker en kultur präglad av "dejting", "singel" etc, och där istället själva aktiviteten och det sociala umgänget står i fokus.
Vi vill gärna framhäva nyttan av det sociala nätverkandet, där man tar del av varandras erfarenheter och kunskaper på olika plan, och på så vis underlättar för varandra i vardagen.

Det är vår förhoppning om att det mellanmänskliga samspelet inte ska behöva regleras allt för hårt, utan att medlemmarna bemöter varandra på ett schysst sätt och med sunt förnuft.

Regler

Citypolarna.se tillhandahålles av Christian Altenius och Johan Broddfelt.

Alla inlägg på Citypolarna.se kan läsas av andra medlemmar, i vissa fall då, informationen ligger publikt, även av icke-medlemmar.

Lagar som gäller elektroniska anslagstavlor och yttringsfrihet
- Lagen om elektroniska anslagstavlor
- Yttrandefrihetslagen

1 Information

1.1 Det är inte tillåtet att neka enskilda medlemmar tillträde till plusaktiviteter eller öppna aktiviteter aktiviteter. Undantag görs för aktiviteter som sker hemma hos en medlem där det står den arrangerande medlemmen fritt att nyttja sin lagliga rätt att neka enskilda personer tillträde (BrB 4:6, Hemfridsbrott).

Det är även tillåtet att begränsa antal deltagare, enligt funktionen i kalendern samt segmentera aktiviteter med segmenteringsfunktionen eller endast bjuda in ett fåtal deltagare genom att skapa en privat aktivitet där man efterföljande väljer vilka som ska bjudas in.

1.2 Endast ett användarkonto per person.

1.3 Citypolarna.se ansvarar ej för enskilda medlemmars agerande och handlande.

1.4 Det är ej tillåtet att fara med osanning om ålder, kön eller på annat vis presentera sig på ett vilseledande sätt.

1.5 Åldersgräns 18 år.

2 Användande

2.1 Citypolarna reserverar sig rätten att radera, redigera, flytta eller stänga inlägg/trådar oavsett orsak, med stöd av Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

2.2 Personlig information, såsom tfnnr, adress etc, som läggs upp i anslutning till aktiviteterna läggs upp i förtroende. Denna information får endast användas i samband med den aktuella aktiviteten.

2.3 Som medlem accepterar du att det kan komma att publiceras bilder på dig i fotoalbumet. Samtliga medlemmar har rätt att själv plocka bort publicerade bilder. De bortplockade bilderna får då ej på nytt läggas upp.

2.4 Aktiviteter som har karaktär av dejting, raggning eller innehåller sexuella anspelningar är ej tillåtna.

2.5 Citypolarna.se förbehåller sig rätten att stänga av användarkonton utan vidare motivering.

2.6 Ägaren av citypolarna.se hålls inte ansvarig för indirekt, särskild eller oförutsedd skada av något slag i samband med användandet citypolarna.se.

3 Reklam/Marknadsföring

3.1 Reklam och annan typ av marknadsföring som inte sanktionerats av Citypolarna är ej tillåten. Enstaka inlägg av informationskaraktär och som lagts upp i communityn av enskild medlem undantages från denna regel.

3.2 Spam är ej tillåtet.

4 Uppdateringar av regler

4.1 Varje enskild medlem förutsätts hålla sig uppdaterad om eventuella tillägg/ändringar av reglerna, vilket genomförs utan vidare avisering.

5 Sekretesspolicy

5.1 Citypolarna.se använder enbart cookies i syfte att komma ihåg inloggningsinformation.

Citypolarna blev
en kick-start efter
separationen.
- Marco, Citypolare
Får det lov att vara en kaka?

Vi försöker äta så lite kakor som möjligt, men vill gärna lära känna dig och hoppas därför att du vill ta en fika med oss och berätta lite mer.
Vi har en obligatoriska kaka som ser till att hålla dig inloggad. Utöver det har vi bara en kaka för att se hur du hittade till oss första gången och en som berättar lite mer om hur du använder sidan. De är valfria.