öppen
aktivitet

Ralph Nykvist - fotografernas fotograf

Fotoutställning på Dunkers kulturhus
Fler tips på aktiviteter.

Allt du behöver veta om aktiviteten

Dunkers kulturhus
Kungsgatan 11 (042-10 74 00 till Dunkers kulturhus) Helsingborg
2023-02-04 08:00
2 (Annars ställs aktiviteten in)

Spännande med fotoutställningar tycker jag! Hög tid iaf för mig att bekanta mig med Ralph Nykvist fotografier! 100,- entré, fri entré för de med kulturkort. Visst kan väl en fika sitta bra sen efter besöket?​

Texten nedan är hämtad från Dunkers kulturhus hemsida:

"RALPH NYKVIST – FOTOGRAFERNAS FOTOGRAF

Fotografen Ralph Nykvists bilder präglas av hans särskilda förmåga att se och fånga det oavsiktligt komiska i vardagen. Motiven finner han som regel på sina vandringar i städer, både hemmavid och på resor till bland annat Paris, London, München och New York. Gemensamt för bilderna, oavsett var de är tagna, är att de förmedlar en stark nyfikenhet på världen och hur den framträder betraktad och avbildad genom kameralinsen.​

Ralph Nykvist hör inte till de framfusiga fotograferna. Han iakttar oftast det som sker på ett visst avstånd och av bilderna att döma är det få som varit medvetna om att de blivit fotograferade. Dessutom kan det som sker i bilderna snarare beskrivas som icke-händelser än händelser. Bilderna skildrar ofta olika former av mellanrum eller pauser: människor som går förbi eller inte ser varandra, väntan och möten som inte sker trots att personerna står sida vid sida. Men de handlar också om människor som för ett ögonblick tycks frikopplade från omvärlden – djupt försjunkna i sig själva. Mer än avståndstagande kan distansen som finns i bilderna betraktas som ett uttryck för respekt och den utesluter varken närhet eller intimitet. Den värld Ralph Nykvists bilder visar fram är på ett upplyftande sätt både välbekant och främmande.​

En avgörande förutsättning för den aktuella utställningen är att Helsingborgs museum 2020 mottog en donation med Ralph Nykvist samtliga negativ, som därigenom finns bevarade och tillgängliga för allmänhet och forskare. Curator för utställningen är Niclas Östlind, fil. dr. i fotografi vid HDK-Valand, och materialet har tagits fram och valts i nära samarbete med Ronny Ekdahl vid Helsingborgs museum. I samband med utställningen visas en nyproducerad film om Ralph Nykvist gjord av Anna Bank vid Helsingborgs museum och bland de medverkande finns vännen och kollegan Anders Petersen. Arbetet med utställningen ligger också till grund för en bildrik monografi om Ralph Nykvist som kommer ut i början av 2023.​

Utställningen produceras av Axel Swanstein från Dunkers kulturhus.​"

Tags: foto

För dig som kommer

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att se komentarerna.
Alla här är ute efter
upplevelser med
andra människor
- Martin, Citypolare
Får det vara en kaka?

Vi försöker äta så lite kakor som möjligt, men vi är så nyfikna på att höra hur du hittat hit. Vi hoppas därför att du vill ta en fika med oss och berätta lite mer.