Citypolarna har ordet

Utvärdering av obligatoriska CiP-kort

Inlägg

Förra året, den första maj 2017 införde vi en obligatorisk avgift för att få tillgång till interna aktiviteter. Publika aktiviteter är fortfarande gratis för alla. Vi hade för små intäkter för att känna att vi ville lägga något större engagemang på citypolarna och frågan var om vi bara skulle fortsätta driva sidan så länge intäkterna räckte till det eller om vi skulle ta ut en avgift och riskera att tappa alla medlemmar. Att ta ut en avgift lät helt klart roligare än att halhjärtat försöka hålla sidan vid live i några år till. Även om det skulle kunna innebära att siten fick läggas ner helt. Vi var också i ett läge där vi inte längre skulle bli sponsrade med server som tidigare och var tvugna att binda oss på ett avtal med en ny serverleverantör, vilket hade satt ännu större press på vår ekonomi om vi inte fått cipparnas stöd.

Vad har hänt under året
När vi införde den obligatoriska avgiften hade vi 70 medlemmar som betalat den frivilliga avgiften och ungefär lika stora intäkter från annonser, vilka vi tog bort i samma veva. Vi räknade med att vi åtminstonne skulle få 2-300 betalande medlemmar baserat på feedback vi fått. Målet för att köra vidare med avgiften efter ett år var att åtminstonne 500 medlemmar betalat. Många varnade oss för att vi skulle tappa så många medlemmar att siten skulle dö ut vilket var orsaken till att vi ville ha minst 500 med på tåget.

Nu är maj 2018 slut och vi kan jämföra engagemanget på siten med och utan avgift. 2016 hade vi 281 aktiviteter i maj månad, 2017 var antalet bara 247 och i år ligger vi på hela 262 aktiviteter. Det säger kanske inte så mycket, dippen förra året kan ha att göra med den lite plötsliga införandet av avgiften, vilket gjorde många förvirrade och därmed arrangerades även färre aktiviteter. Om vi däremot tittar på antalet besök på aktiviteter så kan vi redan från början av året se en väldigt positiv trend. Vi har många fler besök på aktiviteter. 2016 vad där 1416, 2017 hade vi bara 1146 men i år är vi uppe på hela 1755 besök. Tittar vi på antalet köpta CiP-kort i maj 2016 var antalet noll, 2017 valde 136 medlemmar att köpa ett kort och i år är vi uppe på hela 262 sålda kort. Totalt sett har vi 982 betalande medlemmar vilket är dubbelt så många som vi hade som mål för att behålla avgiften.

Vad är nästa steg
Många kan tycka att vi nu plötsligt har väldigt mycket pengar. Vilket till viss del stämmer, 200 000 kr är några ggr mer än 25 000 kr. Servern kostar bara 15 000 kr per år, så vad gör vi med resten kan man undra. Vi är väldigt glada och stolta över det förtroende vi fått från cipparna och eftersom pengarna inte täcker någon lön och vi inte vill att 60% ska landa i skattekassan, så vill vi hellre satsa allt på att växa och sprida den glädje och gemenskap som våra medlemmar upplever på aktiviteterna. Det uppenbara vore att bränna allt på reklam och hoppas på det bästa, dock har vi noterat att majoriteten av de medlemmar som registrerar sig via våra reklamkanaler aldrig går på en aktivitet. Den absolut bästa kanalen för att hitta engagerade medlemmar som hänger med och själva lägger upp aktiviteter är de som blir inbjudna av er som redan är aktiva eller får ett tips av en vän som hört talas om siten.

Vi ansåg därför att vi behövde extern hjälp med att ta fram en strategi för hur vi ska jobba vidare, hitta rätt kanaler och identifiera var vi bör fokusera mest. Så vi anlitade reklambyrån Eminent och har under året tagit fram en strategisk plan som vi nu håller på att lägga sista handen på. Några av de punkter som vi kommer fokusera på utifrån planen är att göra sidan tydligare och mer välkomnande för nya medlemmar. Så att även de som inte får en personlig inbjudan av en vän, lätt förstår tanken med sidan och inspireras att hänger med ut. Steg två är sedan att utifrån de två huvudmålgrupper vi identifierat, "Nyinflyttade" och "Mitt i livet" med utflugna barn eller barn vart annan helg, skapa enkla tydliga budskap som ska locka dem till sidan. Vi har också noterat att vi har 3 ggr så många medlemmar i åldern 30-40 år, men det är medlemmarna 40-50 som går på flest aktiviteter. Det kan vara så att de inte har tid och att de väntar med att bli aktiva tills de själva kommer upp i 40-50 årsåldern, men det kan också vara ett tecken på att där finns ett enormt behov för denna målgrupp att komma ut och träffa folk, men att de inte riktigt vågar ta steget ut. Så vi kommer göra ett försök att locka ut fler yngre på aktiviteter så att de får en möjlighet att träffa varandra. Om du är en av de yngre och vill hitta på något så finns där möjlighet att segmentera om man inte vill ha äldre medlemmar på aktiviteterna, men jag tror att om där är fler yngre medlemmar som arrangerar aktiviteter så kommer också fler unga medlemmar dyka upp så småning om.

Med detta vill vi än en gång tacka för förtroendet och önska alla en lång och skön sommar med många aktiviteter och nya bekantskaper!

//CityPolarna - Johan och Christian

Publicerat 31 Maj 2018 13:47
Johan

Tidigare inlägg