Citypolarna har ordet

GDPR uppdatering

Inlägg

Vi har som alla andra sett över vår hantering av persondata. Vi ahr dock alltid strävat efter att hantera persondata på basta sätt och hämtar inte in information från andra källor och delar inte den informationen vi har med andra parter. Det vi har behöv göra är att tydligare dokumentera hur vi hanterar data så att ni kan ta ställning till om ni tycker vi gör det på ett bra sätt så att ni antingen kan välja att bli borttagna eller komma med förslag på hur vi kan bli bättre.

Eftersom vi anser att vi fått ert medgivande om att skicka mail/nyhetsbrev och det är dokumenterat i systemet så ser vi ingen anledning att be om förnyat medgivande, så vitt vi förstår är det heller inget krav i detta fallet.

Vi vet att där finns oändligt utrymme för förbättringar och där är fortfarande många oklarheter kring vad man ska och inte ska göra i många fall. Så vi har tills vidare gjort det som vi ansett vara nödvändigt och så kommer vi följa debatten frammöver och anpassa oss om behov uppstår.

För dig som vill veta mer hänvisar jag till vårt nya dokument för policy och hantering av persondata.

Vid frågor vänligen kontakta johan@citypolarna.se.

Publicerat 23 Maj 2018 14:49
Johan