Citypolarna har ordet

Nu inför vi medlemsavgift

Inlägg

När vi startade CiP för 11 år sedan (2006) sa vi att vi aldrig skulle införa obligatoriska avgifter på medlemmskapet. Nu bryter vi dock det löftet till viss del, i hopp om att kunna göra CityPolarna ännu bättre. Vi har under de senaste åren testat alla möjliga varianter för att skapa en stabil omsättning på siten utan att avgiftsbelägga medlemmarna. Men det har visat sig vara väldigt svårt, därför kommer vi under det kommande året utvärdera avgifter för att se om de som får ut det största värdet av siten också är beredda att betala för detta värde. Många vi har pratat med har sagt att de tänkt sponsra men inte fått det gjort, andra upplever att de gärna skulle betala om de innebar att man fick något för det man betalade. Väldigt få anser att 175 kr/år * är ett oöverkomligt högt pris. Men för de som tycker att det ändå är högt har vi infört en möjlighet att betala 50 kr * för att få tillgång till aktiviteterna i 2 månader.

* 2019 ändrade vi priset till 295 kr/år och 30 kr/månad

Så härmed får de som vill betala en lite sporre och de som vill ha ett värde får tillgång till interna och segmenterade aktiviteter när de betalat. Publika aktiviteter och privata kommer fortfarande vara tillgängliga för alla och alla kommer även fortsättningsvis kunna skapa alla typer av aktiviteter utan att ha betalat för medlemsskap. Är du anmäld till en aktivitet som ändras från publik till intern har du också fortfarande tillgång till aktiviteten oavsett om du betalat eller ej.

Varför är det viktigt att säkra intäkter för siten? För det första kostar det att driva siten. En server skall hostas och just nu gör vi allt jobb med utveckling och support utan att ta ut någon ersättning för detta. Vi har också fått en indikation på att FrontIoT skall sluta med hosting och därmed är sannolikheten stor att de inte längre kommer sponsra oss med driften. Så om vi skall driva siten vidare behöver vi veta att där finns ett stort nog värde för att hålla tjänsten vid liv. Utöver detta vill vi gärna lägga mer energi på att hitta bra aktiviteter i sammarbete med företag. Om medlemmarna står för den huvudsakliga omsättningen på siten, så betyder det att vi har större möjlighet att välja vilka företag vi vill sammarbeta med. Istället för att vi skall vara beroende av de företag som visar intresser av att finansiera oss. Det känns mycket bättre att kunna driva CityPolarna och samtidig veta att vi inte lever av att sälja våra medlemmar utan att vi faktiskt jobbar för våra medlemmar med syftet att skapa så bra upplevelser som möjligt.

Vi vill naturligtvis också motivera våra främsta arrangörer, och därför kommer de som har en orange stjärna (och har dragit med mer än 100 medlemmar på aktiviteter det senaste året) också få tillgång till alla aktiviteter utan att behöva betala medlemmsavgiften. Vilket förhoppningsvis kan sporra fler att arrangera riktigt bra aktiviteter.

// Teamet bakom CityPolarna.se

Publicerat 30 April 2017 23:38
Johan