Minneskonsert för de omkomna på Backaplan-98

Tid: 26 Oktober 2008 18:00
Region: Göteborg
Plats: Världskulturmuséet
Adress: Korsvägen
Karta: Hitta.se, Google maps
Kostnad: 20 kr
Hemsida: http://www.varldskulturmuseet.se
Denna kväll hålls en minneskonsert för de omkomna på Discoteksbranden den 20 oktober 1998. Mellan 18.00-24.00 uppträder följande på världskulturmuséets scen.
#Crossfire
#Ison & Fille
#Blues
#J-son
#Hani
#David Urwitz
#FLAME
#Äkta kärlek
#Split Personality
#Chuey
#Shokorinaz
#Juliette
#Roberto Yesger
#Miss Meemo
#Fatima Svensson
#Göteborgs Ungdomskör
#M.flera

Entré: 20 kr. Drog och alkoholfritt, Intäkterna för kvällen går oavkortat till Brand Offrens Anhörigas förening.
Källa: GP 081020

Tipsare

Arrangerat: 190 aktiviteter
Besökt: 481 aktiviteter
Senast aktiv: 17:16