På grund av Covid-19 uppmuntrar vi till fler digitala aktiviteter. För tips och idéer så är det bara att kika i kalendern eller vår sida om digitala aktiviteter.
Mer information om pandemin hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

öppen
aktivitet
Tillbaka

Smittkoppor

En utrotad farsot
Fler tips på aktiviteter.

Allt du behöver veta om aktiviteten

För att kunna anmäla dig till aktiviteten måste du vara inloggad.
Om du redan är medlem kan du logga in nedan.
Stadsbiblioteket Atriumgården Lund
2020-10-20 15:00
2 (Annars ställs aktiviteten in)

OBS obligatorisk föranmälan till folkbiblioteken@lund.​se

Under 2020 har coronaviruset och dess framfart präglat nyhetsflödet och påverkat nationer och deras medborgare. Olika nationer har använt sig av olika strategier i olika utsträckning för att begränsa spridningen av covid-19. Vissa nationer har stängt ner all verksamhet som inte är absolut nödvändig och genomfört tester av befolkningen i större skala medan andra nationer har valt en mer återhållsam linje. En hel del av de åtgärder som används idag har arbetats fram över tid där läkarvetenskapen tagit lärdom av hur man tidigare under historien hanterat pandemier.​

En person som varit aktiv med att bekämpa pandemier och virus är smittskyddsläkaren Hans-Bertil Hansson med lång erfarenhet av vaccineringsprogram ibland annat Indien på 1970-talet. Han kommer att göra nedslag i epidemiernas och vaccinationernas historia från 1800-talet fram till våra dagar. I samband med föredraget kommer det att finnas en utställning om Lunds epidemisjukhus och vaccinering i Lund från slutet av 1800-talet. Arrangeras i samarbete med Regionarkivet Skåne, Lunds Stadsarkiv, Kulturen, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Livets Museum.

https://folkbiblioteken.​lund.​se/​sv/​-/​smittkoppor-en-utrotad-farsot

Tags: kultur

För dig som kommer

Frågor & kommentarer

Du måste vara inloggad för att se komentarerna.
Citypolarna blev
en kick-start efter
separationen.
- Marco, Citypolare